~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

UN naredio BiH da plati odštetu u ratu silovanoj žrtvi - sramota za bh.pravosuđe

Bosansko-hercegovačko pravosuđe nije znalo ili nije htjelo da čuje žrtvu koja je opravdano tražila sastisfakciju, a to jeste baš najveća sramota koju može doživjeti jedno pravosuđe koje bi trebalo razumjeti žrtve i zaštititi ih od nasilja i nepravde. Ta presuda je osudila i bh.pravosuđe koje je sa svojom pasivnošću postalo tihi saučesnik u zločinu.

Gospođi čestitamo na hrabrosti i ustrajnosti uz pomoć TRIAL Internationala ona je ustvari izborila prvu pobjedu za sve žrtve silovanja u ratu. Isprika da počinioci nemaju finansijskih sredstava da bar isplate pravne troškove koji su doveli do konačne istine i ako pravosuđe može naći način isplate obeštećenja za svakog lopova da li kroz njegovu imovinu ili novac, onda mogu naći način i da se obešteti žrtvu silovanja. Ako to ne znaju neka isplate od svojih plaća, a ne iz budžeta države. 

UN je naredio Bosni i Hercegovini da obešteti ženu koja je silovana tokom rata u BiH. Riječ je o slučaju muslimanske žene, čije ime nije objavljeno, koju je 1993.godine silovao srpski vojnik.

Žrtva seksualnog nasilja je podigla tužbu protiv svog zlostavljača i cijeli je slučaj završen kaznenim postupkom u kojem sud BiH u lipnju 2015. godine donio presudu kojom je silovatelju određeno da žrtvi isplati 30.000 konvertibilnih maraka odštete (cca 15.000 eura), a državi da u što kraćem roku osigura pružanje odgovarajuće i besplatne medicinske i psihološke pomoći. No, problem je nastao kad je potvrđeno da zlostavljač nema nikakve imovine te da ni na koji način ne može isplatiti odštetu.

Cijeli je slučaj nakon toga završio pred UN-ovim Odborom za borbu protiv torture koji je zaključio da u tom slučaju BiH mora obeštetiti žrtvu. Preciznije, da je država obavezna uspostaviti učinkoviti sustav reparacija na državnoj razini kako bi se pružili svi oblici reparacije žrtvama ratnih zločina, uključujući žrtve seksualnog nasilja, te pripremiti i usvojiti okvirni zakon koji bi jasno definirao kriterije za stjecanje statusa žrtve ratnih zločina, uključujući seksualno nasilje i utvrdio koja su specifična prava zajamčena žrtvama u cijeloj državi.

Reuters u svojoj vijesti o ovom slučaju ističe da bi mogao poslužiti kao presedan i omogućiti žrtvama seksualnog nasilja na globalnoj razini da traže odštetu pod okriljem međunarodnog prava na području borbe protiv mučenja i zlostavljanja. Naime, slučaj silovane žene iz BiH prvi je slučaj seksualnog nasilja koji se dosad našao pred Odborom UN-a.

“Ovu odluku smatramo revolucionarnom ne samo na nivou naše države nego i globalno, jer je ovo prva odluka pred ovim tijelom u kojoj se odlučivalo o žalbi žrtve ratnog seksualnog nasilja, te prva odluka Komiteta o žalbi pojedinca kojom se ispituje primjenjivost zastarnih rokova na zahtjeve za naknadu štete u predmetima mučenja", ističe Adrijana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica TRIAL International u BiH, za Reuters. TRIAL International je nevladina organizacija koja pomaže žrtvama seksualnog nasilja.

Prema podacima UN-a, najmanje 20.000 žena je bilo žrtvama seksualnog nasilja u BiH tijekom rata. Ova se odluka može primijeniti i u Hrvatskoj.

Posebno je važno da je UN-ov odbor odbacio stajališite BiH prema kojem postoji zastara za zahtjeve žrtava seksualnog i drugog zlostavljanja. Odbor je rekao da je takva praksa "pretjerano restriktivna i da predstavlja nepremostivu prepreku" provedbi prava žrtava na naknadu.

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba